PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN TAMAT SLTP

NAMA

JENIS KELAMIN

ROMBONG

EDISON

LAKI LAKI

SALIM

SERI

LAKI LAKI

SALIM

JULIANA

PEREMPUAN

SALIM